Wizyta młodych przyrodników z SP 33 na UJK

Pracownik Instytutu Geografii i Nauki o Środowisku opowiadał o przyczynach i skutkach zmian klimatycznych na Ziemi.Uświadomił, jak ważną rolę odgrywa społeczeństwo w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń oraz podejmowaniu wszelkich działań proekologicznych. Uczestnicy obejrzeli miniaturową rafę koralową wyhodowaną w olbrzymim akwarium. Jest to jedna z nielicznych raf w  Polsce, utworzona z zachowaniem wszystkich naturalnych czynników występujących w Morzu Koralowym. Z dużym zaciekawieniem słuchali barwnych opowieści o życiu w podwodnym świecie, poznali jego mieszkańców, ich zwyczaje i upodobania. Zachwycali się różnorodnością form życia. Młodzi przyrodnicy mają świadomość, jak piękny jest świat przyrody i ile muszą zrobić, aby go chronić i zachować dla przyszłych pokoleń.

Wróć