Wirtualna podróż po niebie

Najmłodsi wychowankowie w interaktywnym seansie Poznajmy niebo poznali budowę Układu Słonecznego, podstawowe zagadnienia związane z ruchem dobowym sfery niebieskiej, nauczyli się rozpoznawać gwiazdozbiory. Dowiedzieli się, dlaczego powstaje dzień i noc oraz jak wygląda niebo w danej chwili i w danym miejscu nad horyzontem. Uczniowie klas IV – VI w seansie Podróż do granic Wszechświata zapoznali się z budową Galaktyki i etapami ewolucji Wszechświata od Wielkiego Wybuchu do dnia dzisiejszego.

Wróć