Wiosenny Turniej Klas pajdokracja – Budzimy Wiosnę

21 marca 2012 r. uczniowie SP 33 wzięli udział w Wiosennym Turnieju Klas pod hasłem Pajdokracja – Budzimy wiosnę. Zajęcia miały na celu przybliżenie sylwetki, twórczości i działalności Janusza Korczaka w związku z trwającym poświęconym mu rokiem. Klasy IV układały puzzle prezentujące świat bohaterów twórczości tego pisarza, klasy V wykonywały plakat ilustrujący myśl pedagoga Szkoła przyjemna i pożyteczna, zaś klasy VI projekt strony internetowej poświęconej Januszowi Korczakowi.
Wszystkie zespoły wzięły także udział w sportowych zawodach.
Wymienione działania były punktowane, a ich wyniki zostaną uwzględnione w rywalizacji klas w ramach konkursu Klasa na medal.

Wróć