UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

Projekt ma na celu popularyzację nauki i kształcenie kreatywnego myślenia oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych i społecznych zarówno wśród dzieci ze szkoły podstawowej (120 miejsc), jak i wśród ich rodziców/opiekunów (30 miejsc). Warsztaty oraz wykłady odbywać się będą raz w miesiącu na UJK w Kielcach. Partnerem projektu jest Regionalne Centrum Naukowo–Technologiczne w Podzamczu, w którym będzie zorganizowane Sympozjum Naukowe Dzieci Człowiek zmienia świat.

Dalsze informacje, program oraz warunki rekrutacji są opisane w załączonej ulotce rekrutacyjnej oraz na plakacie.

Rekrutacja odbywać się będzie od 06.09.2019 r. przez stronę internetową: www.dzieciecy@ujk.edu.pl.

Wróć