Udział uczniów SP 33 w Święcie Teatru

Po ciekawym i pouczającym przedstawieniu, które dostarczyło wielu wrażeń i wzruszeń, uczestniczyli w warsztatach teatralnych oraz mieli możliwość zadania pytań aktorom. Być może wśród nich są przyszli adepci sztuki teatralnej?

Wróć