Udział uczniów SP 33 w grze miejskiej

Uczestnicy zabawy poruszali się po Kielcach w pięcioosobowych zespołach, szukając wyznaczonych punktów orientacyjnych związanych z historią i teraźniejszością miasta. W każdym z tym miejsc uczniowie musieli wykonać różne zadania, np. odgadnąć, w jakim języku śpiewana jest piosenka, utworzyć przy pomocy różnych rekwizytów flagę danego państwa czy odszukać w galerii sztuki obrazy, mając podane ich niewielkie fragmenty. W trakcie gry uczniowie musieli wykazać się znajomością języków obcych, wiedzą historyczną, kreatywnością i spostrzegawczością.

Wróć