Uczniowie SP 33 na górskich szlakach

Jest to odznaka regionalna Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach. Rajdy piesze umożliwiają uczestnikom poznanie osobliwości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu świętokrzyskiego, zachęcają do aktywnych form spędzania czasu wolnego i dzięki temu do poprawy kondycji zdrowotnej.

Z udziałem przewodnika, pana Roberta Nicponia, 1 czerwca uczniowie zdobyli szczyty: Bukowa Góra (484 m n.p.m.) i Kamień Michniowski (435 m n. p. m.). W kolejnych dniach: 15 czerwca stanęli na Szczytniaku (554 m n.p.m. ), 21 czerwca - Fajnej Rybie (347 m n.p.m.) i Miedziance (354 m n.p.m.), 24 czerwca zaś na Łysicy (614 m n.p.m.). Wędrując po górskich szlakach, wychowankowie SP 33 mieli okazję podziwiać piękno regionu świętokrzyskiego, poznać jego tradycje, zabytki kultury i historii.

Wróć