Udział uczniów SP 33 w akcji „Sprzątanie Świata”

Uczennice z klas 5c, 5d, 6f, 7d, 7f w ramach zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela - pani B. Kępkowskiej oraz uczniowie należący do kół ekologicznego i  geograficznego, po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami sprzątania przystąpili do zbierania odpadów na wyznaczonym terenie. Zaopatrzeni w rękawiczki i foliowe worki prawidłowo segregowali śmieci, a następnie wrzucali do odpowiednich pojemników. Aktywny udział wychowanków SP 33 w akcji Sprzątanie Świata pozwolił uczniom zrozumieć, jakie zagrożenie dla środowiska stanowią odpady i w jaki sposób można je zminimalizować.

Wróć