Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały pani wicedyrektor Małgorzata Kargulewicz oraz pani Barbara Haręża.

Wróć