Sukces uczennicy SP 33 w ogólnopolskiej olimpiadzie

Uczestnicy rozwiązywali test składający się ze 100 pytań z zakresu wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii, w  praktyczny sposób przedstawiali znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy (resuscytacja i pomoc w  zaimprowizowanej scence) oraz prezentowali działania prozdrowotne przeprowadzone wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Oliwia świetnie poradziła sobie we wszystkich konkurencjach i zajęła IV  miejsce w Polsce. Gratulujemy wspaniałego sukcesu!

Wróć