Sukces uczennicy klasy VIII d w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia

Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Uczennica klasy VIII d Oliwia Januszek wykazała się doskonałą znajomością zasad zdrowego żywienia, profilaktyki uzależnień, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym  oraz podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim. Za prawidłowo rozwiązany test i przeprowadzoną w szkole akcję prozdrowotną Zdrowo żyć - zdrowym być Oliwia została nagrodzona I miejscem i będzie reprezentowała województwo świętokrzyskie na etapie ogólnopolskim.

Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki za kolejny sukces!

Wróć