Spotkanie autorskie w bibliotece

Autorka opowiadała o swojej twórczości, m.in. o najnowszej książce Napój miłosny opartej na motywach mitologii prasłowiańskiej. Inne utwory zaprezentowane przez gościa to baśń Wiedźma i opowiadanie Tajemnica kasztanowej alei. 
W drugiej części spotkania uczniowie zadawali pisarce pytania dotyczące sztuki pisania książek, ich ilustrowania, pytali o dzieciństwo i lata szkolne. Spotkaniu towarzyszyła wystawa Pisarze w karykaturze.

Wróć