Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. 1071 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 45 oddziałach, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, 391 w klasach I-III i 655 w klasach IV-VIII. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 101 nauczycieli.

Wróć