Roboty budowlane obejmujące wymianę poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

Zaproszenie do składania ofert, roboty budowlane obejmujące wymianę poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Termin składania ofert: 12.07.2016 r. do godz.10.00.

Wróć