Próbny egzamin ósmoklasisty w SP 33 w Kielcach

Dzięki temu zaznajomili się z formułą egzaminu, formatem arkuszy oraz pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań podczas egzaminu. Wyniki próbnych egzaminów pozwolą również ocenić, które wiadomości i umiejętności uczniowie opanowali, a które wymagają doskonalenia.

Więcej na stronie: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-79685

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

Wróć