Pomagamy! Działania Szkolnego Koła Caritas

W dniach 29-30 listopada 2019 r. brali udział w zbiórce żywności, której organizatorem był Kielecki Bank Żywności.

5 grudnia przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w obchodach międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w programie którego znalazł się przemarsz w korowodzie ulicą Sienkiewicza w Kielcach oraz udział w projekcji filmu edukacyjnego o miłości i wrażliwości w kinie Moskwa.

W dnach 6-7 grudnia pomagali jako wolontariusze w zbiórce żywności dla Caritas Diecezji Kieleckiej.

W ramach kolejnej akcji wykonywali zestawy kolędowe, z których dochód będzie przeznaczony na cele misyjne.

Wróć