„Mikołajkowe Dni Dawcy Szpiku”

W tych dniach klienci marketów mogli zarejestrować się do bazy potencjalnych dawców szpiku, którą prowadzi fundacja DKMS. Do tej akcji bardzo chętnie i licznie włączyli się wolontariusze z SP 33, zainspirowani przez panią Bogumiłę Kępkowską – szkolnego koordynatora wolontariatu. Z wielkim zaangażowaniem pomagali w promowaniu tej inicjatywy. Zachęcali dorosłych do udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu i informowali o warunkach oraz sposobie rejestracji.

Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy z klas: 6 f, 6 h i 8 b za ich dobre serca.

Wróć