Maraton Pisania Listów

Siódmo- i ósmoklasiści pisali listy w obronie ludzi, których prawa człowieka zostały złamane oraz w sprawie tzw. więźniów sumienia.

Wróć