Lekcja chemii inaczej, czyli klasa VIII b na Kadzielni

Uczniowie pokonali 160m trasy w ciągu trzech jaskiń: OdkrywcówProchowni i Szczeliny, które powstały w wyniku działania procesów krasowych przez miliony lat.

Trasa turystyczna została udostępniona dla zwiedzających 6 listopada 2012 r. Wcześniej, bo w 1962 r. powstał tu ścisły rezerwat przyrody nieożywionej. Uczniowie zapoznali się nie tylko z historią, budową geologiczną Kadzielni, ale wysłuchali również wielu ciekawostek (np. dowiedzieli się, że 1cm stalaktytu przyrasta 100 - 150 lat!). Przy okazji pani ucząca chemii sprawdziła znajomość symboliki chemicznej, pytając o skład wapieni CaCO3 i MgCO3.

Wróć