27 marca 2012

27 marca 2012 roku uczniowie Zielonego Patrolu wybrali się na Górę Wierzejską. Wyjazd poprzedziły dwie prelekcje prowadzone przez pana Łukasza Misiunę ze Stowarzyszenia M.O.S.T., podczas których zapoznał dzieci z obszarami chronionymi Natura 2000. Jednym z tak cennych miejsc położonych w regionie świętokrzyskim jest Ostoja Wierzejska. Jest to obszar leśny, na którym występuje głównie las jodłowo – bukowy z domieszką świerka, dębu i grabu. Uważany jest za zbiorowisko endemiczne występujące jedynie w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. Tutejsze zbiorowiska leśne stanowią miejsce bytowania wielu ciekawych gatunków owadów, m.in. zgniotek cynobrowy, przeplatka aurinia oraz ptaków, m.in. puszczyk, włochatka, sóweczka. Pan Misiuna pytał dzieci, jakie zagrożenia mogą pojawić się dla tego obszaru oraz jakie są możliwości działań ochronnych. Pokazał mech torfowiec oraz podkreślił ważną rolę torfowisk
w ekosystemie leśnym. Zwrócił uwagę na wygląd drzew, kształt ich pni, korony – oznak zdrowia roślin. Uczniowie po raz kolejny doskonalili umiejętność rozpoznawania jodły, sosny i świerka. Na obrzeżach Góry Wierzejskiej pięknie złociły się kwiaty podbiału – zwiastuna wiosny. Uczestnicy zajęć terenowych stwierdzili, iż warto było wybrać się w to miejsce pomimo zabrudzonych i czasami przemoczonych butów.

Wróć