2 listopada 2020

2 listopada 2020 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z póź. zm.)

Świetlica szkolna czynna w godzinach 630 – 1630 

Uczniowie korzystający z zajęć w świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

Stołówka – nieczynna.

Wróć