11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

100 lat temu Polska po 123 latach niewoli pojawiła się znów na mapach świata. Akademia miała przede wszystkim  przypomnieć tamte trudne czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Uczniowie klas IV e i IV g   przygotowali program artystyczny pod kierunkiem p. Iwony Gwóźdź i p. Agnieszki Olszak. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w zachowanie tożsamości narodowej Polaków.

Apel uświetnił chór szkolny pod kierunkiem p. Urszuli Fatalskiej, prezentując odpowiednio dobrane pieśni patriotyczne. Montaż słowno-muzyczny  pozwolił  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

To święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Wróć