I otrzymaliśmy...

Uzyskanie takiego tytułu przez SP nr 33 w Kielcach było możliwe dzięki zaangażowaniu w różne działania profilaktyczne uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wróć