Finał akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata w SP33!

W dniach 8 i 9 stycznia odbył się w naszej szkole finał akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata. Na ten dzień zaprosiliśmy uczniów, rodziców, dziadków, opiekunów i wszystkich chętnych, którzy chcieli włączyć się do pomocy dzieciom.

Uczennice klasy Vc oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego zorganizowały wystawę i przeprowadziły sprzedaż charytatywnych laleczek przygotowanych w ramach akcji.

Udało nam się sprzedać 168 laleczek wykonanych przez uczniów naszej szkoły!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali laleczki na ten szczytny cel, a także wszystkim darczyńcom, którzy szczodrze zapełnili puszki UNICEFu.

Pieniądze zostały przekazane na zakup szczepionek, które uratują życie i zdrowie dzieci w krajach rozwijających się.

Wróć