DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Podstawa prawna: art. 74 ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Świetlica szkolna czynna w godzinach 630 – 1630

Uczniowie korzystający z zajęć w świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

Stołówka – nieczynna.

Wróć