Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki fizyki i chemii w klasach VII i VIII w szkole podstawowej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do nauki fizyki i chemii w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Termin składania ofert: 08.08.2017 r. do godz.10.00.

Wróć