BADMINTONKI 33 - SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Grupa nazywa się Badmintonki 33. Zajęcia SKS w ciągu I semestru, tj. w lutym, marcu, kwietniu i maju 2019 r., były prowadzone przez p. Bogumiłę Kępkowską, a nad realizacją Programu czuwał WSZS w Kielcach i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Na zakończenie zajęć w tym roku szkolnym uczestniczki treningów otrzymały dyplomy za aktywny udział na zajęciach i inne gadżety, a  najpilniejsze uczennice: Julia Warowiec z klasy V a i Kamila Dziedzic z klasy V f, dodatkowo otrzymały ekstranagrody od pani instruktor badmintona - rakiety i lotki firmy Yonex, by mogły podczas wakacji doskonalić grę. Kontynuacja Programu SKS będzie po wakacjach, w II półroczu, tj. od września 2019r.

Wróć