Akcja Samorządu Uczniowskiego – „Starszy Uczy Młodszego”

W dniu 25.09. 2018 r. uczniowie klas ósmych uczyli młodsze klasy hymnu państwowego, natomiast 28.09.2018 r. klasy siódme przepytywały maluchy z tabliczki mnożenia. Obydwa spotkania pozwoliły nawiązać przyjacielskie więzi między starszymi i młodszymi uczniami.

Wróć