Biblioteka

Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach: poniedziałek – czwartek 8.00 – 15.30, piątek 8.00 – 14.00. Jest to pracownia składająca się z wypożyczalni i czytelni. W czytelni znajdują się 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Korzystanie z nich jest bezpłatne.

Księgozbiór biblioteki liczy 14239 pozycji, jego udostępnianie odbywa się za pomocą systemu komputerowego Mol. Bogate są zbiory książek popularnonaukowych, czasopism oraz audiowizualne: płyty DVD, CD.

Biblioteka szkolna organizuje wiele akcji mających na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Współpracując z nauczycielami różnych przedmiotów, wychowawcami oraz innymi instytucjami organizuje konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze.

Rok szkolny 2017/2018

29 września przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to powstało z inicjatywy Polskiej Izby Książki i ma służyć podkreśleniu zalet głośnego czytania.

 Z tej okazji biblioteka szkolna w tym dniu zorganizowała głośne czytanie dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dzieci z zerówki z zaciekawieniem słuchały bajek i wierszy czytanych przez panie bibliotekarki. Wyraziły również chęć udziału w kolejnych takich spotkaniach.

 

 

Nasi uczniowie w zmaganiach konkursowych z twórczości H.Ch. Andersena.

Koło biblioteczne w Muzeum Zabawy i Zabawek na wystawie "Książka zabawka wczoraj i dziś."

Październik był Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. W 2012 roku obchodzono go pod hasłem Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Z tej okazji biblioteka w SP 33, jak co roku, została szczególnie udekorowana i ozdobiona. Na ścianach zawisły m.in. plakaty wykonane przez uczniów, zachęcające do częstego odwiedzania tego miejsca.

Uczniowie SP 33 uczestniczyli w zajęciach edukacyjno - czytelniczych prowadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Klasy II B, II D i II E zmagały się z odgadywaniem nazw zawodów mniej i bardziej znanych.
Klasy III A, III C i III E, bawiąc się, sprawdzały znajomość treści książki „Puc, Bursztyn i goście".

W ramach obchodów XXI Tygodnia Kultury Języka uczniowie klasy II D, IV A i V C uczestniczyli w zajęciach językowych zorganizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy w filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Drugoklasiści rozwiązywali liczne łamigłówki sprawdzające poprawność w zdaniach, tworzyli nowe wyrazy, zmagali się z językowymi „łamańcami”
i wykazywali się znajomością ortografii.
Klasa IV A spotkała się w barze Słowotworek. Dzieci musiały przyrządzić kilka oryginalnych dań: bigos z przysłów, fileta nadziewanego homonimami, sałatkę literkową, a na deser ciasto łamaniec językowy.
Uczniowie kl. V C poprawiali błędy stylistyczne w zdaniach, wyjaśniali znaczenia związków frazeologicznych i przysłów, czyli zmagając się z zawiłościami ojczystego języka, „brali byka za rogi” i „wpuszczali go w maliny”.
To były bardzo pouczające i zabawne lekcje.

Wizyta pierwszaków w szkolnej bibliotece
Dużo radosnego zamieszania zrobiły w bibliotece pierwszaki, które odwiedziły ją, aby podsumować swoje spotkanie
z książką w klasie pierwszej. Dzieci z dużą pasją i zaangażowaniem rysowały bohaterów swoich ulubionych lektur. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w bibliotecznej galerii.