Aktualności

Dodatkowy termin NNW

Informujemy, iż dodatkowy termin zawarcia umowy NNW to 27 września 2018 r. godz. 15.00 – 18.00; hol główny SP 33 w Kielcach

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 r. 1061 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 43 oddziałach, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 97 nauczycieli.

Udział SP33 w ogólnopolskim konkursie DO HYMNU

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych Do Hymnu  organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

V miejsce uczennic SP 33 w Finale Krajowym w Czwórboju Lekkoatletycznym

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Inowrocławiu odbył się Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r. w dużej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szlachetny gest wychowanków SP 33

W dniach 18-22 czerwca 2018 r. uczniowie SP 33 brali udział w akcji Kielce dla Syrii, podczas której zbierali pieniądze na odbudowę szkoły w Aleppo. Samorząd Uczniowski zachęca do składania datków na ten szczytny cel również po wakacjach, gdyż akcja będzie kontynuowana po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019 do końca września.

Udział uczniów SP 33 w internetowej transmisji spektaklu na żywo

21 czerwca 2018 r. uczniowie oglądali transmisję Internetowego Teatru TVP dla Szkół.

Sukces uczennic SP 33 I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Trójboju Lekkoatletycznym

19 czerwca 2018 r. reprezentacja dziewcząt SP 33 zajęła I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt z wynikiem 655 p.

Sukces uczenia SP 33

Wojciech Lesisz z klasy V e  zdobył III miejsce (kategoria literacka) w Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Informatycznym Trzynastego wszystko zdarzyć się może…,  który zorganizowała SP 13 w Kielcach.

Sukces uczennic SP 33 I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych

23 kwietnia 2018 r. reprezentacja dziewcząt z SP 33 zajęła I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych.