Aktualności

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

KONSULTACJE - HARMONOGRAM

  1. Od 25 maja 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas VIII.
  2. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas IV – VII.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY-ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 w okresie od 06 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. zawieszam zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w kształceniu na odległość.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021 - WZNOWIONA REKRUTACJA

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22531,nabor-do-przedszkoli-20202021-nowe-terminy.html

Wyniki konkursu KARTKA ŚWIĄTECZNA

16 grudnia 2013r. został rozstrzygnięty konkurs polonistyczno – informatyczny na najciekawszą kartkę świąteczną.

Wigilie klasowe w SP 33

Podczas przedświątecznego tygodnia w SP 33 wiele klas zorganizowało Wigilie.

Udział klasy III D w akcji Cała Polska czyta dzieciom

13 grudnia 2013 r. uczniowie klasy III D wraz z wychowawcą, panią Jolantą Młynarczyk gościli na zajęciach babcię trzecioklasisty, panią Zofię Miter – emerytowanego nauczyciela polonistę, która czytała dzieciom baśń Hansa Christiana Andersena w ramach szkolnej akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Wycieczka klas III C i II D do Fabryki Bombek w Staszowie

12 grudnia 2013r. klasa III C i II D z wychowawczyniami i przedstawicielami rodziców uczestniczyły w wycieczce do Fabryki Bombek w Staszowie.

Wizyta klasy III E na Wszechnicy Świętokrzyskiej

11 grudnia 2013r. klasa III E z wychowawcą Panią Mirosławą Skuzą wybrała się z wizytą na Wszechnicę Świętokrzyską
w Kielcach.

Udział kl. IV C w warsztatach edukacyjnych

10 grudnia 2013r. klasa IV C wzięła udział w edukacyjnych warsztatach pod hasłem Tradycje świąteczne naszego regionu
w agroturystycznym gospodarstwie Ostoja Dworska w Leśnicy.

Przedstawienie klasy III E

Uczniowie klasy III E SP 33, przystępując do konkursu Tesco dla Szkół - Talent do niemarnowania, podjęli się dodatkowych działań - opracowali swój „Przepis na Niezmarnowane Mikołajki".

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ROZSTRZYGNIĘTY!

9 grudnia 2013 r. odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego. Uczniowie recytowali wiersze Juliana Tuwima.

Spotkanie z górnikiem

9 grudnia 2013 r. uczniowie klas III D i II b uczestniczyli w spotkaniu z górnikiem.

Wycieczka klasy IV A do Centrum Geoedukacji w Kielcach

5 grudnia 2013r. klasa IV A z wychowawczynią, panią Agatą Strankowską wzięła udział w wycieczce do Centrum Geoedukacji w w Kielcach.