Aktualności

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

KONSULTACJE - HARMONOGRAM

  1. Od 25 maja 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas VIII.
  2. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas IV – VII.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY-ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 w okresie od 06 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. zawieszam zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w kształceniu na odległość.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021 - WZNOWIONA REKRUTACJA

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22531,nabor-do-przedszkoli-20202021-nowe-terminy.html

Wycieczka klasy III C i III D

13 marca 2014 r. uczniowie klasy III C i klasy III D pod opieką wychowawców - p. Jolanty Stali–Pożogi i p. Jolanty Młynarczyk uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat: Jak chronić przyrodę?

Wizyta uczniów z Hiszpanii i Turcji w SP 33

W marcu 2014r. gościli w SP 33 uczniowie z Hiszpanii i Turcji, którzy odwiedzili Gimnazjum nr 14 w ramach projektu LLP Comenius.

Udział klasy I E w akcji Cała Polska czyta dzieciom

W marcu 2014 roku uczniowie klasy I E wraz z rodzicami przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Wizyta strażaków w SP33

10.03.2014 naszą szkołę odwiedzili strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na spotkaniu z uczniami klas III, przeprowadzili pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem.

km.straz.kielce.pl

Majsterkowanie w Castoramie

5 marca 2014 r. klasa I F odwiedziła kielecką Castoramę przy ul. Wrzosowej, by zapoznać się z tajnikami majsterkowania.

Rekrutacja do gimnazjum

Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2014.

Dzień otwarty w SP33

03.03.2014r. zapraszamy na Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015:

  • 15.00 – 16.30 zwiedzanie szkoły
  • 16.30 – 17.00 spotkanie z dyrektorem w stołówce szkolnej

Rodzinne czytanie w ramach akcji Cała polska czyta dzieciom

W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom rodzice dzieci z klas: I F, I A i III A przystąpili do Klubu Czytających Rodziców Pchełka

Zajęcia rehabilitacyjne w kl. I E

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy I E wraz z wychowawcą, panią Bożeną Pasek zaprosili do wspólnych zajęć wychowania fizycznego mamę uczennicy, fizjoterapeutę panią Iwonę Gorzelę.

Projekt Multisport

Od 1 marca do 31 grudnia 2014r. w SP 33 będzie realizowany projekt „MultiSport”.