Aktualności

Wycieczka klasy I A i I C

Klasa I A i I C wraz z wychowawczyniami panią Haliną Janik i panią Jolantą Wysocką odwiedziły Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom Ptasi Azyl we wsi Ostrów, w gminie Chęciny, który powstał w 2000 roku i jest jednym z nielicznych tego typu
w województwie świętokrzyskim.

Akademia Przyszlości

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to nowatorski program edukacyjny, który pomaga dzieciom
w przezwyciężaniu kłopotów w szkole.

Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi SKUL

W roku szkolnym 2012/2013 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Udział uczniów SP 33 w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym

W ramach realizowanego w SP nr 33 Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Śniadanie daje moc uczniowie klas I – III uczestniczyli 25 października 2012 r. w spotkaniu z pedagogiem szkolnym – panią Barbarą Migałą.

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole kontynuujemy realizację projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce.

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2012

17 września 2012 r. uczniowie klas trzecich i klasy II D uczestniczyli w akcji: Sprzątanie świata – Polska 2012.

Dzień fantazji

Samorząd Uczniowski klas 0 – III zaproponował dzieciom wspólną cykliczną zabawę pod hasłem 13 dzień miesiąca dniem fantazji.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

3 września 2012r. 838 uczniów SP nr 33 rozpoczęło nowy rok szkolny. W dwóch oddziałach „0” uczyć się będzie 50 dzieci, zaś do klasy I A po raz pierwszy będą uczęszczać sześciolatki.

Kanadyjskie stypendia dla najzdolniejszych uczniów SP33

15 uczniów kieleckich szkół otrzymało stypendia od kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity.