Aktualności

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym UNICEF Wszystkie Kolory Świata

W jaki sposób szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Jak pomóc tym najbardziej potrzebującym i jednocześnie czerpać z tego radość?  Akcja Wszystkie Kolory Świata ma na celu zebranie funduszy na szczepienia dzieci z krajów rozwijających się przed poważnymi skutkami chorób, takich jak tężec, polio, gruźlica czy odra.

Wybory Samorządu Uczniowskiego

25 września 2018 r. w SP 33 odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.

Gra miejska po raz kolejny

26 września 2018 r.  uczniowie z klas ósmych po raz drugi wzięli udział w kieleckiej VI Jubileuszowej Grze Miejskiej zorganizowanej przez ZSI oraz SODMiDN.

Szkolne Koło Caritas

W dniach 28 i 29 wrześniauczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji charytatywnej "Paczka dla seniora." Dziękujemy za zaangażowanie w tę piękną akcję.

„DO HYMNU!”

27 września 2018 r. ponad tysiąc uczniów SP 33 wzięło udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych Do Hymnu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

„Przeszłość pracą i walką pisana”

21 września 2018 roku odbyły się drugie zajęcia z cyklu Kielce – moje miasto, moja Mała Ojczyzna. Tym razem uczniowie klas V E, V F i V D wybrali się na Karczówkę. Tematem zajęć była przeszłość Kielc, którą kształtowały praca i walka.

“Spotkanie z historią Kielc”

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości klasy V E, V F i V D przystąpiły do autorskiego projektu napisanego przez p. Joannę Śliwińską zatytułowanego: Kielce – moje miasto, moja Mała Ojczyzna. 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 r. 1061 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 43 oddziałach, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 97 nauczycieli.

Udział SP33 w ogólnopolskim konkursie DO HYMNU

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych Do Hymnu  organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

V miejsce uczennic SP 33 w Finale Krajowym w Czwórboju Lekkoatletycznym

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Inowrocławiu odbył się Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r. w dużej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.