Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

W celu pobrania informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty z serwisu: https://wyniki.edu.pl należy posłużyć się loginem i hasłem wygenerowanym indywidualnie dla każdego ucznia.

Login i hasło, o których mowa powyżej, może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia od dnia 14 lipca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły pokój 109 lub 129.

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty można odebrać w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. od godziny 11.00 w sekretariacie pok. 109 lub 129.

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021 - WZNOWIONA REKRUTACJA

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22531,nabor-do-przedszkoli-20202021-nowe-terminy.html

ZŁOTE DZIEWCZĘTA

4 marca 2020 r. odbył się finał Mistrzostw Kielc Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej dziewcząt. 

Sukces sportowy uczennicy SP 33

25 lutego 2020 r. na basenie Foka w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu uczniów klas IV.

Sukces sportowy ucznia SP 33 w pływaniu

5 marca 2020 r. Jan Brzóska z klasy VIII c reprezentował nasz szkołę w Mistrzostwach Kielc Szkól Podstawowych w Pływaniu. 

Ökovolksmode- ekologiczna moda ludowa

26 lutego 2020 r. uczennice SP 33 Adrianna Paciorek oraz Dominika Obara z klasy 7a wzięły udział w I Międzyszkolnym Konkursie Ökovolksmode- ekologiczna moda ludowa niemieckiego obszaru językowego

Dyskoteka karnawałowa

25 lutego 2020 r. odbyła się dyskoteka dla klas IV-VIII, którą zorganizował Samorząd Uczniowski. 

Szkolny Konkurs „Mistrz Głośnego Czytania”

24 lutego 2020 r. w naszej bibliotece odbył się szkolny konkurs dla klas III pt. Mistrz Głośnego Czytania. Celem konkursu było rozbudzanie pasji czytania, rozwijanie współzawodnictwa, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Klasowe walentynki w III d

14 lutego 2020 r. w klasie III d odbyły się klasowe walentynki.

Walentynki w bibliotece szkolnej

14 lutego 2020 r. z okazji walentynek w naszej bibliotece wiele się wydarzyło. Wypożyczalnia została ozdobiona czerwonymi sercami. Przed biblioteką przygotowano wystawę z miłosnymi wierszami i rymowankami. Natomiast w czytelni można było obejrzeć wystawę książek prezentujących Motyw miłości w literaturze.

Dzień Bezpiecznego Internetu w czytelni SP 33

11 lutego to Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest on obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

 

Lekcje języka polskiego z wykorzystaniem quizu Kahoot

W ostatnim tygodniu przed feriami uczniowie klas: IV a, VI f, VI g wzięli udział w niezwykle ciekawych lekcjach, podczas których przekonali się, że telefon służy nie tylko do grania w gry. Uczestniczyli w kreatywnych lekcjach języka polskiego z wykorzystaniem quizu Kahoot.