Aktualności

Szanowni Państwo

W związku z akcją „Przekaż 1% podatku dla organizacji z Kielc” zachęcamy Państwa do przekazania swojego podatku dla organizacji, które mają swoją siedzibę na terenie miasta.  

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok mających siedzibę w Kielcach:

http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/org_poza/wykaz_opp.pdf

Dzień Chłopaka w bibliotece

30 września 2020 r. świętujemy Dzień Chłopaka. Z tej okazji wszyscy chłopcy wypożyczający książki w tym dniu otrzymali słodki upominek i życzenia od pań z biblioteki.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Podstawa prawna: art. 74 ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Świetlica szkolna czynna w godzinach 630 – 1630

Uczniowie korzystający z zajęć w świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

Stołówka – nieczynna.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2 września 2020 r. inauguracja roku szkolnego odbyła się z uwzględnieniem procedur wynikających z konieczności stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju. Celem obostrzeń było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 wywołującym chorobę COVID-19. Tego dnia 1068 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 47 oddziałach, w tym 17 uczniów w oddziale przedszkolnym, 373 w klasach I-III i 678 w klasach IV-VIII. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 104 nauczycieli.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W związku z koniecznością dostosowania się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących pandemii COVID19 oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe świetlicy szkolnej prosimy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.

Rekomendujemy zapisywanie  uczniów pozostających w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami, podczas których otrzymali promocyjne świadectwa szkolne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Świadectwa dzieci uczęszczających do klas I-III odebrali rodzice. Tak nietypowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020 było spowodowane sytuacją epidemiczną.

 

„Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – rozstrzygnięcie konkursu ZŚiNPK

19 czerwca 2020 r. odbył się  online  finałowy etap XXIX edycji konkursu dla uczniów z województwa świętokrzyskiego pt. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”, organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.