Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W KIELCACH

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dzień ten ma swoje początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1dnia czerwca począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była organizacja The International Union for Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata.

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

KONSULTACJE - HARMONOGRAM

  1. Od 25 maja 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas VIII.
  2. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas IV – VII.

Wyniki Szkolnego Konkursu Matematycznego Mistrz Rachunków

5 marca 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny Mistrz Rachunków, w którym wzięło udział 105 uczniów klas IV – VIII (10 uczniów klas czwartych, 28 uczniów klas piątych, 34 uczniów klas szóstych, 21 uczniów klas siódmych i 12 uczniów klas ósmych).

 

100. urodziny Karola Wojtyły

Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.

                                                                                                                      (Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

Rok 2020 jest Rokiem Świętego Jana Pawła II. W poniedziałek 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji nauczyciele z biblioteki szkolnej przygotowali wiele ciekawostek dotyczących biografii naszego wielkiego Polaka. Zapraszamy Was do zakładki BIBLIOTEKA. Tam również znajdziecie linki do prezentacji o Janie Pawle II.

 

 

SZKOLNE KONKURSY BIBLIOTECZNE

Drodzy Uczniowie!

Biblioteka szkolna przygotowała dla Was konkursy biblioteczne. Ponieważ w tym roku nie mogą się one odbyć w szkole, przeprowadzimy je zdalnie. Konkursy przeznaczone są dla uczniów klas II, IV i V. Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce BIBLIOTEKA.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY-ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 w okresie od 06 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. zawieszam zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w kształceniu na odległość.

Największe biblioteki na świecie

Drodzy Uczniowie! Stare biblioteki kojarzą nam się z drewnianymi zdobionymi półkami, dużą ilością kurzu, pożółkłymi stronami i charakterystycznym zapachem starych książek. Jednak najpiękniejszą cechą biblioteki jest panująca cisza pośród otaczających nas magicznych treści ukrytych pod grubymi okładkami. Rodzajów bibliotek jest mnóstwo, między innymi akademickie, publiczne, szkolne, a także specjalistyczne. Nauczyciele bibliotekarze przygotowali dla Was zestawienie 10 największych bibliotek na świecie (w zakładce BIBLIOTEKA).

Dni wolne 2019/20 - ZMIANA

Na podstawie §11o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z póź. zm.) w związku z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I - VII:  16 – 18 czerwca 2020 r.

Dyrektor szkoły

Marzena Tranowska