Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r. w dużej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szlachetny gest wychowanków SP 33

W dniach 18-22 czerwca 2018 r. uczniowie SP 33 brali udział w akcji Kielce dla Syrii, podczas której zbierali pieniądze na odbudowę szkoły w Aleppo. Samorząd Uczniowski zachęca do składania datków na ten szczytny cel również po wakacjach, gdyż akcja będzie kontynuowana po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019 do końca września.

Udział uczniów SP 33 w internetowej transmisji spektaklu na żywo

21 czerwca 2018 r. uczniowie oglądali transmisję Internetowego Teatru TVP dla Szkół.

Sukces uczennic SP 33 I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Trójboju Lekkoatletycznym

19 czerwca 2018 r. reprezentacja dziewcząt SP 33 zajęła I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt z wynikiem 655 p.

Sukces uczenia SP 33

Wojciech Lesisz z klasy V e  zdobył III miejsce (kategoria literacka) w Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Informatycznym Trzynastego wszystko zdarzyć się może…,  który zorganizowała SP 13 w Kielcach.

Sukces uczennic SP 33 I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych

23 kwietnia 2018 r. reprezentacja dziewcząt z SP 33 zajęła I miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych.

Sukcesy uczniów SP 33 w międzyszkolnym konkursie ekologicznym

25 maja 2018 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XVI Międzyszkolnego Konkursu Z ekologią za pan brat zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kielcach.

Sukcesy uczniów SP 33 I miejsce w Mistrzostwach Kielc Szkół Podstawowych w Trójboju Lekkoatletycznym

7 czerwca 2018 r. reprezentacja chłopców SP 33 zajęła I miejsce w Mistrzostwach Kielc Szkół Podstawowych w Trójboju Lekkoatletycznym chłopców.