Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

W celu pobrania informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty z serwisu: https://wyniki.edu.pl należy posłużyć się loginem i hasłem wygenerowanym indywidualnie dla każdego ucznia.

Login i hasło, o których mowa powyżej, może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia od dnia 14 lipca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły pokój 109 lub 129.

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty można odebrać w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. od godziny 11.00 w sekretariacie pok. 109 lub 129.

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021 - WZNOWIONA REKRUTACJA

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22531,nabor-do-przedszkoli-20202021-nowe-terminy.html

SZKOLNE KONKURSY BIBLIOTECZNE

Drodzy Uczniowie!

Biblioteka szkolna przygotowała dla Was konkursy biblioteczne. Ponieważ w tym roku nie mogą się one odbyć w szkole, przeprowadzimy je zdalnie. Konkursy przeznaczone są dla uczniów klas II, IV i V. Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce BIBLIOTEKA.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY-ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 w okresie od 06 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. zawieszam zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w kształceniu na odległość.

Największe biblioteki na świecie

Drodzy Uczniowie! Stare biblioteki kojarzą nam się z drewnianymi zdobionymi półkami, dużą ilością kurzu, pożółkłymi stronami i charakterystycznym zapachem starych książek. Jednak najpiękniejszą cechą biblioteki jest panująca cisza pośród otaczających nas magicznych treści ukrytych pod grubymi okładkami. Rodzajów bibliotek jest mnóstwo, między innymi akademickie, publiczne, szkolne, a także specjalistyczne. Nauczyciele bibliotekarze przygotowali dla Was zestawienie 10 największych bibliotek na świecie (w zakładce BIBLIOTEKA).

Dni wolne 2019/20 - ZMIANA

Na podstawie §11o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z póź. zm.) w związku z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I - VII:  16 – 18 czerwca 2020 r.

Dyrektor szkoły

Marzena Tranowska

KONKURS PATRIOTYCZNY

W związku z tym, że maj jest miesiącem wielu świąt  narodowych, biblioteka szkolna zachęca naszych uczniów do udziału w konkursie ogłoszonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.                 

                          Konkurs Wykonaj polski symbol narodowy

 

Lekcja patriotyzmu z biblioteką szkolną

Drodzy Uczniowie, zbliża się miesiąc maj, a pierwsze dni tego miesiąca to bardzo ważne daty w historii Polski. Zapraszamy Was do wspólnego świętowania w zakładce BIBLIOTEKA.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI DLA DZIECI WSZECH CZASÓW WEDŁUG MAGAZYNU THE TELEGRAPH

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Wybierając książkę do czytania, spójrzcie na przygotowaną przez magazyn The Telegraph listę Najlepszych książek dla dzieci wszech czasów. Z listy 100 tytułów nauczyciele bibliotekarze wybrali dla Was 11 propozycji. To pozycje, które czytają kolejne pokolenia od lat i nadal cieszą się one niemalejącym zainteresowaniem. Niektóre z tych książek znajdują się w kanonie lektur szkolnych. Są niezwykłe, ponadczasowe, poruszą i zachwycą zarówno dzieci, nastolatków jak i dorosłych. Szczegóły w zakładce BIBLIOTEKA

CIEKAWOSTKI CZYTELNICZE

Nauczyciele biblioteki szkolnej polecają cykl pt. Naj… o książkach, w którym będą prezentować ciekawostki o najstarszych, najmniejszych, najgrubszych, najszerszych książkach. Za Encyklopedią PWN warto przypomnieć, że książka to dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacjiwielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Ale książka to coś więcej niż przedmiot, to mądrość, z której możemy czerpać wiedzę.

Biblioteka szkolna poleca "Ul z książkami”

Nauczyciele bibliotekarze zapraszają wszystkich uczniów do wirtualnych spotkań autorskich z serii Ul z książkami. Polscy literaci zrzeszeni w Unii Literackiej codziennie o godz. 18.00 spotykają się z czytelnikami on-line. W tym czasie czytają utwory znane i te jeszcze niepublikowane. Odpowiadają na pytania czytelników.

 

Ciekawe i śmieszne, czyli anegdoty i ciekawostki o sławnych pisarzach

Biblioteka szkolna zachęca wszystkich uczniów do zapoznania się z ciekawostkami dotyczącymi sławnych pisarzy.