Aktualności

SPOTKANIA Z RODZICAMI wrzesień 2020

Harmonogram spotkań z rodzicami we wrześniu 2020 dostępny poniżej:

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W związku z koniecznością dostosowania się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących pandemii COVID19 oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe świetlicy szkolnej prosimy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.

Rekomendujemy zapisywanie  uczniów pozostających w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

8 listopada 2012r. – Dzień Zdrowego Śniadania

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Śniadanie daje moc w SP 33 8 listopada został zorganizowany dla klas 0 - III Dzień Zdrowego Śniadania.

8 listopada – Dzień Zdrowego Śniadania w SP 33

Przygotowując się do zorganizowania w szkole 8 listopada Dnia Zdrowego Śniadania pod hasłem: Śniadanie daje moc, uczniowie klas 0 – III wykonali plakaty, promujące zdrowy styl życia.

Spotkanie klas I i II z lekarzem stomatologiem

W październiku i listopadzie 2012 r. odbyły się spotkania uczniów klas I i II z lekarzem stomatologiem – panią Urszulą Skrzyniarz

Działalność biblioteki w SP 33

Październik był Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. W 2012 roku obchodzono go pod hasłem Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Zajęcia profilaktyczne w klasie II D

Od września do listopada 2012 r. uczniowie klasy II D uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w ramach programu Możesz Obrać Swój Tor prowadzonych przez pedagogów – p. Urszulę Misiunę i p. Ilonę Kucharską - ze Stowarzyszenia M.O.S.T.

Sukces wokalny uczennicy SP 33

W listopadzie w Kruszwicy odbył się IX Festiwal Śpiewającej Młodzieży Laur – Kruszwica 2012. Wśród najlepszych znalazła się uczennica klasy VI D Wiktoria Miter, która zajęła trzecie miejsce w kategorii wiekowej 9 – 13 lat.

Szkolny konkurs recytatorski dla klas IV - VI

29.10.2012 r. odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego. Jury w składzie: pani Dorota Łukawska, pani Izabela Królak i pan Dawid Żłobiński - aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przyznało

Realizacja projektu Otwarta Twoja Kariera

26 października 2012r. w SP 33 gościliśmy malarza ludowego – pana Zbigniewa Glika, który poprowadził zajęcia warsztatowe z dziećmi z grup O oraz uczniami klas III D, III E, III F i II F.

Spotkanie z pielęgniarką

25 października 2012 r. uczniowie z klasy II A, II D i III C uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką szkolną – panią Barbarą Latacz w ramach realizowanego w szkole Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Śniadanie daje moc.

Akademia dla Rodziców MOC

Rusza Akademia dla Rodziców MOC. Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 października 2012r. w godz. 17.00 – 18.30 w sali 163.