Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

W celu pobrania informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty z serwisu: https://wyniki.edu.pl należy posłużyć się loginem i hasłem wygenerowanym indywidualnie dla każdego ucznia.

Login i hasło, o których mowa powyżej, może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia od dnia 14 lipca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły pokój 109 lub 129.

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty można odebrać w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. od godziny 11.00 w sekretariacie pok. 109 lub 129.

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021 - WZNOWIONA REKRUTACJA

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22531,nabor-do-przedszkoli-20202021-nowe-terminy.html

Piłkarze ręczni Vive Targi Kielce w SP 33

6 grudnia 2012 r. z okazji ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom grupy 0 w SP 33 odwiedzili piłkarze ręczni Vive Targi Kielce.

Wycieczka II D do Fabryki Bombek w Staszowie

6 grudnia 2012 r. uczniowie klasy II D uczestniczyli w wycieczce do Fabryki Bombek w Staszowie.

Konkurs wokalny "Muzyczne spotkania z przyrodą" dla uczniów klas 0-III

5 grudnia 2012 r. w SP 33 odbył się konkurs wokalny pod hasłem Muzyczne spotkania z przyrodą dla uczniów klas 0 - III zorganizowany przez p. Jolantę Młynarczyk, p. Ewę Stramską i p. Czesławę Grabias.

Sportowy sukces uczniów SP 33

Młodzi piłkarze z SP 33 znaleźli się w finale VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Korona w szkole, który odbył się w SP 27
w Kielcach

Warsztaty dla dzieci z grup 0

20 listopada 2012r. grupy 0 wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa MZPPP, panią Jolantę Tąporowską. Ich celem było ukazanie dzieciom, jak ważną rolę odgrywają w poznaniu świata i w życiu człowieka zmysły.

Sukces taneczny uczennic SP 33

W dniach 16 – 18 listopada 2012r. w Twardogórze koło Wrocławia odbyły się XIX Otwarte Mistrzostwa Polski Freestyle.

Apel z okazji Święta Niepodległości

9 listopada 2012r. uczniowie SP 33 wzięli udział w apelu z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

8 listopada 2012r. – Dzień Zdrowego Śniadania

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Śniadanie daje moc w SP 33 8 listopada został zorganizowany dla klas 0 - III Dzień Zdrowego Śniadania.

8 listopada – Dzień Zdrowego Śniadania w SP 33

Przygotowując się do zorganizowania w szkole 8 listopada Dnia Zdrowego Śniadania pod hasłem: Śniadanie daje moc, uczniowie klas 0 – III wykonali plakaty, promujące zdrowy styl życia.

Spotkanie klas I i II z lekarzem stomatologiem

W październiku i listopadzie 2012 r. odbyły się spotkania uczniów klas I i II z lekarzem stomatologiem – panią Urszulą Skrzyniarz