Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

W celu pobrania informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty z serwisu: https://wyniki.edu.pl należy posłużyć się loginem i hasłem wygenerowanym indywidualnie dla każdego ucznia.

Login i hasło, o których mowa powyżej, może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia od dnia 14 lipca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły pokój 109 lub 129.

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty można odebrać w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. od godziny 11.00 w sekretariacie pok. 109 lub 129.

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021 - WZNOWIONA REKRUTACJA

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22531,nabor-do-przedszkoli-20202021-nowe-terminy.html

Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

11 kwietnia 20013 r. w Bałtowie odbyły się Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców.

Sukces w konkursie plastycznym

11 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Kultury Białogon, odbyło się podsumowanie miejskiego konkursu plastycznego - Tradycje
i obyczaje wielkanocne w regionie świętokrzyskim.

Tydzień Miłosierdzia

7 kwietnia 2013r. – w święto kościelnej organizacji charytatywnej Caritas – wolontariusze SKC rozpoczęli Tydzień Miłosierdzia pod hasłem Wiara żywa uczynkami od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele i w zbiórce pieniężnej na rzecz potrzebujących przy parafii Ducha Świętego.

Sukces uczennic SP nr 33

Ania Liwacz z klasy VI E zajęła III miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym Książka moim przyjacielem zorganizowanym przez SP nr 12. W finale konkursu znalazła się również Olga Siwiec i Weronika Dziwirek. Gratulacje!

Certyfikat dla SP nr 33

SP nr 33 otrzymała Certyfikat potwierdzający udział uczniów w I półroczu roku szkolnego 2012/13 w ogólnopolskim programie Śniadanie daje moc będącym elementem edukacji zdrowotnej.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w SP nr 33

27 marca 2013 r. organizujemy w SP nr 33 w Kielcach Dzień Otwarty pod hasłem: Moje miasto bez elektrośmieci.

Dzień Otwarty pod hasłem Moje miasto bez elektrośmieci

27 marca 2013r. w Dniu Otwartym pod hasłem: Moje miasto bez elektrośmieci zorganizowana została w SP nr 33 zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców Osiedla Świętokrzyskiego i Na Stoku.

Zielony Patrol z wizytą w Przedszkolu Samorządowym nr 19

SP nr 33 od wielu lat współpracuje z Przedszkolem Samorządowym nr 19. 27 marca 2013 r. członkowie Zielonego Patrolu z opiekunem grupy – panią Małgorzatą Dziedzic odwiedzili najmłodszych mieszkańców osiedla Na Stoku.

III Międzyszkolny Konkurs Drużyna na medal

26 marca 2013r. odbył się finał III Międzyszkolnego Konkursu Drużyna na medal, w którym wzięły udział następujące placówki: SP nr 8, SP nr 15, SP nr 25, SP nr 31, Katolicka Szkoła Podstawowa i SP nr 33. Uczniów klas I, II i III reprezentowały trzyosobowe zespoły z każdej szkoły wytypowane drogą eliminacji.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SP 33

21 marca 2013r. uczniowie SP 33 obchodzili pod hasłem EKOUTALENTOWANI, włączając się w ten sposób w realizację kolejnego zadania w ramach projektu LLP COMENIUS. Klasy IV – VI wykonywały plakaty prezentujące Klasowe talenty,
a także ekologiczny wiosenny kosz kwiatów z surowców wtórnych.