Aktualności

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

KONSULTACJE - HARMONOGRAM

  1. Od 25 maja 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas VIII.
  2. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas IV – VII.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY-ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 w okresie od 06 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. zawieszam zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w kształceniu na odległość.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021 - WZNOWIONA REKRUTACJA

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22531,nabor-do-przedszkoli-20202021-nowe-terminy.html

Wizyta w SP nr 33 przedstawicieli szkół partnerskich w ramach projektu Comenius LLP

W dniach 11 – 17.05. 2013 roku SP 33 gościła przedstawicieli czterech szkół partnerskich biorących udział w projekcie Młodzi Europejczycy zjednoczeni na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach programu Comenius LLP. W spotkaniu wzięło udział 15 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Włoch i Hiszpanii.

Sukcesy uczniów SP nr 33

Sukcesy uczniów SP nr 33 w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Zawodach Lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych
Strawczyn 10.05.2013 r

Wyniki szkolnych konkursów czytelniczych

książka moim przyjacielem - konkurs dla klas IV - V

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2013r. uczniowie SP 33 obejrzeli apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Świętu Flagi.

Wyróżnienie dla uczennic SP nr 33 w II Międzyszkolnym Konkursie Zdrowego Żywienia

25 kwietnia 2013 r. w SP nr 28 w Kielcach odbył się II Międzyszkolny Konkurs Zdrowego Żywienia dla uczniów klas II i III pod hasłem: Kanapka na szóstkę – jem smacznie, zdrowo i kolorowo.

Wycieczka klasy II D

23 kwietnia 2013 r. (tuż po Międzynarodowym Dniu Ziemi) uczniowie klasy II D z wychowawcą panią Jolantą Młynarczyk byli uczestnikami wycieczki, podczas której zwiedzali Oczyszczalnię Ścieków w Strawczynie oraz brali udział w zajęciach edukacyjnych.

Dzień Otwarty dla przedszkolaków pod hasłem: Dbam o siebie, zdrowo się odżywiam

18 kwietnia 2013 r. do Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach zostały zaproszone dzieci z Przedszkoli Samorządowych nr 5, nr 19 i nr 40 w Kielcach wraz z dyrekcją i wychowawcami.

Wyniki szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klas IV, V, VI

18 kwietnia 2013r. odbył się w SP nr 33 konkurs dla uczniów klas IV, V i VI Szkolny Omnibus Wiedzy Matematycznej.
W rywalizacji wzięło udział 21 czwartoklasistów, 16 uczniów z klas V i 13 z klas VI.

Sportowy sukces uczniów SP nr 33

13 kwietnia 2013 r. w Parku Miejskim odbył się X Bieg Uliczny o Grand Prix MOSiR w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2003 i młodsze, rocznik 2000 – 2002.

Zajęcia edukacyjne pod hasłem Trzymaj się prosto, uśmiechnij się, to jest łatwe

12 kwietnia 2013r. doktor Wojciech Kiebzak, konsultant wojewódzki do spraw fizjoterapii, przeprowadził w SP 33 zajęcia edukacyjne poświęcone wadom postawy u dzieci pod hasłem Trzymaj się prosto! Uśmiechnij się! To jest łatwe.