Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Podstawa prawna: art. 74 ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Świetlica szkolna czynna w godzinach 630 – 1630

Uczniowie korzystający z zajęć w świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

Stołówka – nieczynna.

Spotkanie z misjonarzem

4 października 2020 r. w auli przy kościele pw. Ducha Świętego w Kielcach uczniowie SP 33, którzy biorą udział w zajęciach Koła Misyjnego, spotkali się z misjonarzem o. Dariuszem Gaczyńskim, franciszkaninem.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

02 października 2020 r. po raz kolejny Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W tegoroczną akcję czynnie włączyła się świetlica szkolna oraz starsi uczniowie, którzy sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia swoich młodszych kolegów z klas II i III. Wszyscy uczestnicy zabawy, którzy poprawnie podali wynik wylosowanych działań,  otrzymywali medal Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

23 września 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. Spotkanie kandydatów oraz wyborców i opiekunów SU odbyło się online na platformie Teams. Do zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydowało 7 uczniów: Bartłomiej Kołodziej z klasy 8c, Karina Knawa z klasy 7e, Monika Wojtas z klasy 8d, Maja Janiszewska z klasy 8d, Maja Matys z klasy 8d, Jakub Piasecki z klasy 8b oraz Kinga Kijowska z klasy 8a.

Dziewiąta edycja akcji „Narodowe Czytanie” w SP nr 33 w Kielcach

4 września 2020 r. uczniowie z klas IV-VIII czytali fragmenty Balladyny - jednego z najbardziej cenionych i poczytnych dzieł Juliusza Słowackiego, w którym autor  odwołuje się tradycji  i przypomina główne wartości.

Dzień Głośnego Czytania

29 września 2020 r. przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. To święto, którego najważniejszymi odbiorcami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

 

Dzień Chłopaka w bibliotece

30 września 2020 r. świętujemy Dzień Chłopaka. Z tej okazji wszyscy chłopcy wypożyczający książki w tym dniu otrzymali słodki upominek i życzenia od pań z biblioteki.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2 września 2020 r. inauguracja roku szkolnego odbyła się z uwzględnieniem procedur wynikających z konieczności stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju. Celem obostrzeń było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 wywołującym chorobę COVID-19. Tego dnia 1068 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 47 oddziałach, w tym 17 uczniów w oddziale przedszkolnym, 373 w klasach I-III i 678 w klasach IV-VIII. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 104 nauczycieli.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W związku z koniecznością dostosowania się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących pandemii COVID19 oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe świetlicy szkolnej prosimy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.

Rekomendujemy zapisywanie  uczniów pozostających w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.