Aktualności

SPOTKANIA Z RODZICAMI wrzesień 2020

Harmonogram spotkań z rodzicami we wrześniu 2020 dostępny poniżej:

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W związku z koniecznością dostosowania się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących pandemii COVID19 oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe świetlicy szkolnej prosimy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.

Rekomendujemy zapisywanie  uczniów pozostających w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2 września 2020 r. inauguracja roku szkolnego odbyła się z uwzględnieniem procedur wynikających z konieczności stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju. Celem obostrzeń było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 wywołującym chorobę COVID-19. Tego dnia 1068 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 47 oddziałach, w tym 17 uczniów w oddziale przedszkolnym, 373 w klasach I-III i 678 w klasach IV-VIII. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 104 nauczycieli.

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

W celu pobrania informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty z serwisu: https://wyniki.edu.pl należy posłużyć się loginem i hasłem wygenerowanym indywidualnie dla każdego ucznia.

Login i hasło, o których mowa powyżej, może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia od dnia 14 lipca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły pokój 109 lub 129.

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty można odebrać w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. od godziny 11.00 w sekretariacie pok. 109 lub 129.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami, podczas których otrzymali promocyjne świadectwa szkolne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Świadectwa dzieci uczęszczających do klas I-III odebrali rodzice. Tak nietypowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020 było spowodowane sytuacją epidemiczną.

 

„Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – rozstrzygnięcie konkursu ZŚiNPK

19 czerwca 2020 r. odbył się  online  finałowy etap XXIX edycji konkursu dla uczniów z województwa świętokrzyskiego pt. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”, organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZACHĘCA DO UDZIAŁU W XIX OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU CZYTANIA DZIECIOM

Od 30 maja do 7 czerwca 2020 r. trwa XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Tegoroczny Tydzień odbywa się pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”. Więcej informacji w zakładce BIBLIOTEKA

 

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W KIELCACH

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dzień ten ma swoje początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1dnia czerwca począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była organizacja The International Union for Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata.

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.